Tag Management

Tag Management: Wat is het? En waarom zou je het als organisatie moeten overwegen?

Tag Management

Naarmate organisaties volwassener worden in eCommerce, zien we een steeds grotere behoefte aan het verzamelen van gebruikersdata, het verkrijgen van inzichten in het gedrag van bezoekers op de webshop en een toename van de inzet van marketing en social media middelen in de interactie met de klant. Daaraan gekoppeld zien we ook een toename van het aantal tags (stukjes javascript code die bedoeld zijn om oa. gebruikersgedrag te registreren) dat op een webshop wordt ingezet. Zelfs bij de kleinere retail webshops is het aantal tags sterk aan het groeien. Met het groeiend aantal tags rijst al gauw de vraag of de inzet van een Tag Management Systeem (TMS) misschien niet op zijn plek is.

Wat is Tag Management?

Tag Management is een concept en inmiddels al een hele bedrijfstak, die in de afgelopen jaren gigantisch gegroeid is. In plaats van alle individuele tags wordt er bij Tag Management nog slechts gebruik gemaakt van één ‘container’ tag dus één klein stukje script die alle bovengenoemde tags vervangt en managed. De individuele tags, of dit nu standaard tracking tags, conversie tags, remarketing tags, social media tags of overige marketing tags zijn, worden na implementatie vanuit de gebruikersinterface van het TMS gemanaged.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een Tag Management Systeem?

Het implementeren van een TMS biedt een groot aantal voordelen, waarvan de belangrijkste hieronder even op een rijtje zijn gezet:

 • TMS bespaart de inzet van dure IT resources en daarmee dus tijd en geld:

De dure IT krachten zijn na implementatie van het TMS niet of in elk geval beduidend minder nodig en kunnen zich bovendien meer focussen op andere/belangrijkere developments.

 • Time to market wordt drastisch verlaagd:

Elke wijziging in de code, hoe klein ook, zal doorgaans onderdeel worden van een overkoepelende release planning en dat levert over het algemeen ettelijke weken en soms nog wel meer vertraging op voordat de wijziging daadwerkelijk beschikbaar is. Met het TMS is er in zeer veel gevallen geen code wijziging nodig en kan een nieuwe tag, een te verwijderen tag of een gewijzigde tag direct worden doorgevoerd via het TMS.

 • Betere performance en schonere code:

door de vermindering van het aantal scripts en daarmee de hoeveelheid code, als ook door het toevoegen van condities waaronder de javascript code van een bepaalde tag uitgevoerd dient te worden (wat in een aantal van de tools mogelijk is),  zullen de pagina’s ‘schoner’ zijn qua code en zullen ze bovendien sneller laden. De verbeterde performance zal een positieve invloed hebben op de conversie van de webshop.

 • Marketing heeft meer zelfstandigheid en flexibiliteit:

het TMS verlaagd de afhankelijkheid van anderen waardoor er sneller en flexibeler ingespeeld kan worden op nieuwe inzichten en ideeën van de verantwoordelijke marketing mensen. Ook wordt de flexibiliteit vergroot om van aanbieder van verschillende marketing tools te wisselen.

 • Privacy wetgeving makkelijker implementeerbaar:

Met alle nieuwe en veranderende regelgevingen met betrekking tot de privacy van de gebruiker in binnen- en buitenland geeft het TMS meer flexibiliteit in het doorvoeren van deze regelgeving.

Waar moet je op letten bij de selectie van een Tag Management Systeem?

Inmiddels bestaat er al een grote verscheidenheid aan TMS aanbieders met verschillende functionaliteit, services en prijsmodellen. Maar hoe vind je de juiste aanbieder die bij jou past? In de selectieprocedure kun je bij het maken van de juiste keuze de volgende criteria overwegen:

 • Welke tags zijn standaard geïntegreerd en kan het systeem in elk geval al alle tags managen die je (in de nabije toekomst) wenst te gebruiken?
 • Hoe gebruiksvriendelijk is de User Interface van het TMS en past die het beste voor de doelgroep die ermee zal gaan werken (business in plaats van IT)?
 • Hoe flexibel is het TMS? Hoe snel kunnen bepaalde tags gewijzigd worden of kunnen nieuwe tags ingevoerd en gebruikt worden?
 • Met de nieuwe cookie wetgeving is het misschien handig om te kijken welke oplossing deze aanbieders te bieden hebben als standaard onderdeel van hun product.
 • Werkt het TMS naast de website ook over andere digitale kanalen zoals Social Media en Mobiele Applicaties?
 • Welke mate van Customer Support biedt de aanbieder? En biedt hij nog andere diensten aan die interessant of belangrijk kunnen zijn.
 • Hoe robuust is het TMS qua infrastructuur? En welke up-time hanteren/garanderen ze?
 • Wat zal de verwachte positieve impact zijn op de performance van de website en op de conversie?
 • Wat zal de implementatie van het TMS kosten, wat gaat het aan extra omzet opleveren (hogere conversie) en welke besparingen kunnen er mee behaald worden?
 • Welke inspanning is nodig voor het implementeren van het TMS? Hierbij is het ook van belang dat IT naast de business users een stem hebben in de pakket selectie.
 • Welk prijsmodel wordt gehanteerd? Inmiddels zijn er behoorlijk wat smaakjes te vinden, variërend van ’gratis’, o.b.v. fixed price, o.b.v. volumes (pageviews, visits of data transfer) tot aan variabele prijsmodellen waarin extra diensten, consultancy en implementatie- en integratiekosten van toepassing kunnen zijn.

Tot Slot

Een TMS kan voor iedereen die zijn online performance wil verbeteren een mogelijke oplossing zijn. Besef dat je er nog niet bent zodra je een TMS hebt uitgekozen en hebt geïmplementeerd! Het is slechts het begin en ook slechts maar een technologie. Het lange termijn succes zal mede afhangen van een goede planning voor het overzetten van de tags naar het nieuwe TMS, van een goed Tag Management proces als ook van een goede quality assurance om de kwaliteit en effectiviteit van het TMS te waarborgen.