brainstormsessie met 3 mensen

Gebruikersonderzoek en data-analyse zorgen ervoor dat je gebruikersproblemen op je website kunt identificeren. Een geïdentificeerd probleem is het uitgangspunt voor het optimalisatieproces en gebruik je voor een experiment. Het probleem moet je uiteindelijk oplossen en zorgt ervoor dat je weet wat er op je website verbeterd kan worden. Toch komt het vaak voor dat bedrijven de verkeerde gebruikersproblemen oplossen. Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat 85% van de organisaties slecht is in het in kaart brengen van gebruikersproblemen. Bij 87% van de organisaties zorgt dit voor een enorme kostenpost. Het is dus ontzettend van belang dat je de gebruikersproblemen van je website goed in het vizier hebt. Alleen dan kun je echt iets optimaliseren. Vervolgens ga je ideeën bedenken om het gebruikersprobleem op te lossen.

Succesvolle ideeënworkshop voorbereiden

Een van de opties voor het bedenken van ideeën, is het organiseren van een workshop. Tijdens zo’n workshop bedenk je met het hele team in één ruimte zoveel mogelijk ideeën. Een goede voorbereiding en opzet hebben invloed op het resultaat van de workshop. De volgende drie punten zorgen ervoor dat je een ideeënworkshop maximaal benut.

  1. Verander van omgeving
    Het is belangrijk om de workshop te houden in een nieuwe verfrissende omgeving. Wanneer de omgeving altijd hetzelfde is, kan dit ervoor zorgen dat je geen inspiratie hebt: je blijft denken in je huidige situatie. Een nieuwe omgeving stimuleert het out-of-the-box-denken en maakt je creatief. Hierdoor maak je de meeste impact met je workshop. De omgeving wordt vaak gezien als iets kleins, maar eigenlijk is het dus heel belangrijk.

  2. Zorg voor de juiste sfeer
    Een ontspannen sfeer zorgt voor meer creativiteit. Bij iemand die zich op zijn gemak voelt, komen nu eenmaal meer ideeën naar boven. Het is ook belangrijk dat je weg bent van de dagelijkse sleur, zodat eventuele issues je niet afleiden. Kritiek of negatieve oordelen mogen ook niet gegeven worden tijdens een ideeënworkshop: er is niets fout of slecht. Laat iedereen dus de meest wilde ideeën delen of gekken plannen bedenken en je zult versteld staan van het resultaat!

  3. Gebruik wat je al hebt geleerd
    Hoewel alles draait om het generen van zoveel mogelijk ideeën, is het nog steeds wel belangrijk om het proces in de goede richting te sturen. De eerste twee fases van de Design Thinking methode zijn een handige manier om dit proces in goede banen te leiden. Fase 1 van Design Thinking staat in het teken van empathie. In de workshop ontwikkelt iedereen empathie voor het probleem. Tijdens deze fase worden de aannames en vooroordelen achterwege gelaten en verzamel je zoveel mogelijk informatie over de behoeftes, de gebruiker en het probleem. In de tweede fase breng je alle informatie samen en definieer je het kernprobleem. Vervolgens gebruik je voor het generen van de ideeën een lijst van “hoe kunnen we …” vragen om de problemen en uitdagingen te ontdekken.

Technieken voor het verzinnen van ideeën

Brainstorming is de meest gebruikte techniek en vaak ook het meest effectief. Bij deze techniek komt een groep mensen samen om op een open en creatieve manier een probleem op te lossen. Op basis van de probleemstelling worden zoveel mogelijk ideeën bedacht om de communicatie te bevorderen. De ideeën worden vervolgens continu verder uitgebouwd, zodat weer extra ideeën ontstaan. Je kunt het proces ook omdraaien door eerst te beginnen met de meest slechtste ideeën. Deze techniek zorgt ervoor dat zelfs de meest bescheiden personen gaan bloeien en met interessante ideeën komen.

Minste inspanning, meeste resultaat

De volgende stap is om alle ideeën bij elkaar te brengen en prioriteiten te bepalen aan de hand van het verwachte resultaat en de verwachte inspanning. Dit wordt in een diagram per idee inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is direct te zien welke ideeën snel op te pakken zijn en welke ideeën juist veel inspanning vereisen. Ideeën die op korte termijn en zonder al te veel moeite veel resultaat opleveren, ga je als eerste oppakken. Dit wordt ook wel ‘low hanging fruit’ genoemd. De ideeën die meer inspanning vereisen of minder resultaat opleveren, pak je later aan.

Hypothese als start van je experiment

De ideeën met de grootste kans van slagen ga je in de vorm van een hypothese uitwerken. De hypothese is het uitgangspunt voor het experiment en is de verwachting van wat je gaat vinden in het onderzoek. De hypothese wordt gevormd op basis van inzichten en ideeën, bijvoorbeeld uit de ideeënworkhop. Als je de uitwerking van de hypothese steeds op dezelfde manier doet, ontstaat er overlap in de experimenten. Deze overlap zorgt voor een hoger rendement van het optimalisatieprogramma.

Je kunt een hypothese op verschillende manieren formuleren. Een hypothese zet je op met het “PSR” framework. Dit staat voor ‘Problem (probleem), Solution (oplossing), Result (resultaat)’. Hiermee krijgt elke hypothese genoeg informatie om concreet te kunnen testen, want het is belangrijk dat het meetbaar en specifiek is. Je kunt in de hypothese de focus leggen op de verschillen tussen groepen, de samenhang tussen variabelen of een oorzaak-gevolgrelatie.

Voorbeeld

Een voorbeeld zou kunnen zijn: Als gebruiker zie ik niet waar ik op moet klikken om een product toe te voegen aan mijn winkelwagen (het probleem), doordat wij de button ontwerpen met een rand eromheen (oplossing) verwachten wij een toename in het aantal klikken op deze button (resultaat). De hypothese zou er dan zo uit kunnen zien:

“Het toevoegen van rand om de button op de productdetailpagina (oplossing) voor het vergroten van de zichtbaarheid (probleem) zorgt voor een toename van 5 procent in CTR (resultaat).“

Nadat de hypothese is geformuleerd, ga je kijken of deze verwachting waar of onwaar is. Als het experiment ervoor zorgt dat je verwachting bevestigd wordt, dan is de hypothese te verifiëren. Zorgt het experiment er juist voor dat het niet bevestigd wordt, dan kun je de hypothese falsifiëren.

Met een succesvolle ideeënworkshop kun je creatieve oplossingen bedenken om je website te verbeteren. Een andere omgeving met een goede sfeer levert betere ideeën op. Vergeet ook niet te gebruiken wat je al weet: je hoeft niet alles opnieuw uit te vinden. Je kunt tijdens deze workshop gebruik van de techniek brainstorming. Na de workshop moet je je prioriteiten bepalen en kiezen welke ideeën je gaat uitwerken. Vervolgens stel je een hypothese die ervoor zorgt dat je kunt testen. Nu is het tijd voor de volgende fase: het tot leven brengen van de ideeën!