beheren webwinkel

Om uw webwinkel succesvol te maken is het belangrijk om te weten hoe je het beheer van uw webwinkel moet organiseren. In dit artikel gaan we in op de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot e-commerce, binnen een kleine en grotere onderneming.

Verschil in beheer tussen kleine en grote organisaties

Bij het beheren van een e-commerce site zijn activiteiten zoals marketing, productbeheer, order management van belang. De invulling van deze activiteiten verschilt naar grootte van de onderneming. Waarschijnlijk biedt een kleinere onderneming een kleiner (online) assortiment aan. Een grotere onderneming heeft meer capaciteit om de webwinkel te beheren. De grootte van het bedrijf beïnvloedt dus in sterke mate de invulling van de rollen en werkzaamheden.

Kleinere onderneming

Bij kleinere ondernemingen blijven vaak de kosten en capaciteit beperkt. Hierdoor wordt e-commerce vaak ‘erbij’ gedaan en is de indeling van werkzaamheden niet altijd goed afgebakend. Succesvol e-commerce bedrijven vraagt echter volledige aandacht. Zo bepaalt de webwinkel manager de strategie en de invulling daarvan. De content manager zorgt dat alle producten netjes op de website staan en de customer service manager is verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de orders.

Grotere onderneming

De marketing en/of sales afdeling neemt binnen een grotere onderneming vaak het initiatief om een webwinkel te lanceren of de huidige webwinkel te optimaliseren en zij hebben immers het meeste zicht op wat er in de markt gaande is en waar additionele verkoopkansen liggen.

Het belangrijkste verschil ten opzichte van het beheer binnen een kleinere onderneming is dat de e-commerce manager (webwinkel manager) zich niet meer bezig hoeft te houden met operationele zaken. De e-commerce manager besteedt meer tijd aan het uitzetten van de grote lijnen. Zo bepaalt de e-commerce manager in hoofdlijnen welk assortiment gevoerd moet worden.

Bovendien is het van groot belang dat de webwinkel in lijn is met de strategie van het bedrijf en deze afdelingen zijn het beste in staat om dit te waarborgen. Na oplevering van de webwinkel wordt het beheer vaak overgedragen aan een aparte e-commerce afdeling. Een afdeling die echt alleen alle online activiteiten beheert. Online verkopen is namelijk een vak apart. De marketing en/of sales afdeling heeft mogelijk niet de capaciteit om succesvol e-commerce te bedrijven. Daarnaast kan het online kanaal voor de sales afdeling conflicterende belangen opleveren, waardoor het praktischer is als e-commerce de verantwoordelijkheid van een andere afdeling is.

Conclusie

E-commerce is voor veel organisaties nog betrekkelijk nieuw. Het organiseren van het e-commerce proces is voor velen dan ook een uitdaging. Het succes van de webwinkel is echter voor een groot deel afhankelijk van het efficiënt organiseren van de benodigde activiteiten. Uiteraard is elke organisatie uniek en heeft het haar eigen behoeften. Vooral de grootte van de onderneming heeft invloed op het organiseren van het beheer en de bijbehorende taakverdeling. Ongeacht of het een kleine of grote onderneming betreft, de bovengenoemde activiteiten / verantwoordelijkheden moeten worden verdeeld. Hoe groter de onderneming is, des te belangrijker een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden is.