Yahoo! Web Analytics

In dit artikel worden twee gratis web analytics pakketten vergeleken: Google Analytics en Yahoo! Web Analytics. Google Analytics en Yahoo! Web Analytics veroveren een steeds groter marktaandeel ten koste van de commerciële pakketten zoals Omniture. Waarom?
Om een vergelijking te trekken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat bedrijven verwachten van een web analytics pakket. Welk nut heeft een dergelijk pakket voor een bedrijf? Vervolgens wordt de vergelijking tussen Google Analytics en Yahoo! Web Analytics gemaakt. Wat zijn de voor- en nadelen van deze gratis web analytics pakketten en waar blinken ze in uit? In de conclusie komt vervolgens naar voren welk pakket het beste past bij welke specifieke eisen.

Wat eisen bedrijven van een Web Analytics pakket?

De laatste jaren wordt het belang van web analytics bij e-commerce sites steeds groter. De voornaamste doelstelling is het optimaliseren en verbeteren van de conversie ratio voor bijv. het plaatsen van een bestelling. Een van de voorwaarde die bedrijven stellen is een integratie met andere systemen/tools die rapportages completer maken, waarbij het liefst op klant niveau kan worden gerapporteerd.

De gebruikers van het pakket zijn voornamelijk marketeers met 89%, directie 58%, sales 31%, operationeel 29% en de laatste groep is administratie/financiën met 11%.

Google Analytics

Google Analytics kent sinds zijn start in 2005 een flinke groei. In 2009 gebruikte maar liefst 80% van de bedrijven Google Analytics als web analytics pakket. Een jaar daarvoor lag het gebruik nog op 66%. Het pakket is gratis in gebruik op basis van Software as a Service. Dit betekent dat het pakket en de data die het genereert o.b.v. de interacties op de site door Google zelf worden gehost. Daarom hoeft een gebruiker van Google Analytics geen eigen server beschikbaar te stellen voor het draaien van het pakket. De gebruikersgroep is erg breed en varieert van kleine partijen zoals zolderkamer bedrijfjes tot de grote Enterprise partijen.

Yahoo! Web Analytics

Door de overname en het omdopen van het web analytics pakket Indextools in 2008 door Yahoo! is de uitrol van Yahoo! Web Analytics officieel van start gegaan. Door het gratis verlenen van het pakket o.b.v. SaaS model, waarbij deze in Nederland alleen te verkrijgen is via aangesloten partijen bij het Yahoo! Web Analytics Consultant Network, gaat Yahoo! direct de concurrentie aan met Google.

Google Analytics vs Yahoo! Web Analytics

Nu de achtergrond van beide pakketten behandeld is, worden de belangrijkste functies van de pakketten besproken. Want waar verschilt Google Analytics nu t.o.v. Yahoo! Web Analytics?
De volgende punten geven hier antwoord op

Pluspunten Yahoo! Web Analytics

Yahoo! Web Analytics blinkt uit in real-time rapportages waarbij het bij Google Analytics tot een dag kan duren. Hiermee is het mogelijk om met Yahoo! Web Analytics sneller in te spelen met marketing acties.

 • Meten op klantniveau is in Yahoo! Web Analytics mogelijk. Hiermee krijgt u inzicht in wie uw klant nu precies is en Hierbij kan het bedrijf zelf kiezen op basis waarvan de klant wordt herkend. Dit kan een klant ID of e-mailadres zijn. Vanwege privacy redenen heeft Google Analytics deze optie uitgeschakeld, Google hecht namelijk veel waarde aan privacy.
 • De mogelijkheden met (KPI) dashboards zijn in Yahoo! Web Analytics uitgebreider t.o.v. Google Analytics. Het instellen van o.a. doelen aan omzetcijfers en conversiepercentage is in Yahoo! Web Analytics mogelijk en dat is binnen Google Analytics niet mogelijk. Hiermee is binnen Yahoo! Web Analytics in één oogopslag duidelijk of de doelstellingen zijn behaald, hier wordt vooral op directieniveau veel waarde aan gehecht.
 • Het genereren van funnels is in beide pakketten mogelijk alleen biedt Yahoo! Web Analytics aan om funnels ‘on the fly’ aan te maken. Hiermee kan de funnel worden toegepast op historische data, dat is bij Google Analytics niet mogelijk.
 • Yahoo! Web Analytics is voorbereid op grote volumes; 200 miljoen pageviews per maand in plaats van de 5 miljoen van Google Analytics.

Pluspunten Google Analytics

 • De integratie van Google Analytics sluit naadloos aan buh andere Google producten zoals Google Adwords voor adverteren en Google Website Optimizer voor A/B- en multivariate testen. Dit is niet het geval bij Yahoo! Web Analytics.
 • Google Analytics is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. Yahoo! Web Analytics is voor Nederlandse bedrijven alleen via één van de 9 Yahoo! Web Analytics Consultants toegankelijk.
 • Google Analytics wordt over het algemeen door haar gebruikers, voornamelijk marketeers, hoger ingeschat op het gebied van gebruiksvriendelijkheid t.o.v. Yahoo! Web Analytics.
 • Google Analytics wordt regelmatig verbeterd en uitgebreid met nieuwe mogelijkheden en met de komst van Yahoo! Web Analytics heeft Google dan ook flinke verbeteringen voor Google Analytics doorgevoerd. Hiermee heeft Google aangegeven sneller productinnovatie toe te passen.
 • Google Analytics stelt API beschikbaar wat het uitlezen van Google Analytics data mogelijk maakt. Yahoo! Web Analytics heeft momenteel nog geen API, een goede aanvulling op Yahoo! Web Analytics is Excellent Analytics.

Conclusie: Voor welk web analytics pakket moet ik kiezen?

Nu is de hamvraag: Welk pakket kies ik? Dit is natuurlijk volledig afhankelijk van uw situatie en de eisen die u stelt aan een web analytics pakket.

 • Stelt u niet al te veel eisen en is uw ervaring met web analytics pakketten als organisatie nog beperkt dan kunt u met Google Analytics prima uit de voeten. Vooral de gebruiksvriendelijkheid maakt het pakket geschikt om als marketeer snel onder de knie te krijgen.
 • Hecht u echter veel waarde aan klantinformatie dan komt alleen Yahoo! Web Analytics in aanmerking.
 • Werkt u veel met Google Adwords en/of bent u al bezig met A/B- en multivariate testing, dan is Google Analytics zeer geschikt. De integratie met Google Adwords, waardoor de resultaten goed inzichtelijk zijn, en de mogelijkheid om aan de slag te gaan met Google Website Optimizer maakt het een must om in ieder geval Google Analytics in te zetten.
 • Als uw organisatie al ervaren is op het gebied van e-commerce, dan maakt u waarschijnlijk al veel gebruik van Google Analytics. Een uitbreiding met Yahoo! Web analytics is dan een goede optie.