pim systemen

Het beheren van goede en uitgebreide productdata wordt voor veel bedrijven steeds belangrijker. De hoeveelheid informatie groeit en het aantal producten neemt toe. Maar dit niet alleen. Ook de producten worden in meerdere landen verkocht en ook wet- en regelgeving stellen eisen aan de productinformatie. Het inzetten van een PIM (Product Informatie Management) systeem is steeds vaker een strategische keuze. De vraag waarom het ene PIM systeem zoveel duurder is dan het andere is een veel gehoorde. Begrijpelijk, want leveranciers zeggen immers productinformatie te beheren en dit is in alle gevallen ook zeker zo.

Er bestaan grote verschillen tussen de PIM systemen. Deze verschillen liggen op het vlak van de onderliggende techniek, de aanwezige functionaliteit en niet onbelangrijk hoe de organisatie van de leverancier is vorm gegeven. In dit artikel worden de verschillen tussen de PIM systemen besproken.

Drie soorten PIM systemen

PIM leveranciers zijn grofweg in te delen in drie groepen:

1. Enterprise PIM

Er zijn spelers die al jaren in de markt actief zijn en vaak voortgekomen uit de printwereld en in mindere mate uit de e-commerce wereld. Deze vaak ver doorontwikkelde producten herbergen veel functionaliteit, al dan niet in (los aan te schaffen) modules ondergebracht.

Door hun jarenlange ervaring hebben deze PIM leveranciers tevens als voordeel dat zij een grote mate van wereldwijde support kennen en dat zij een stabiele factor zijn in de wereld van IT leveranciers. Kortom operationele risico’s worden tot een minimum beperkt. Voorbeelden hiervan zijn Informatica PIM (voormalig Heiler), Hybris en Stibo.

2. New players

In de afgelopen jaren zijn er naast deze ‘grote’ systemen nieuwe spelers bijgekomen. Op basis van nieuwe ontwikkeltechnieken zijn PIM systemen ontwikkeld die met name goed inspelen op de nog steeds groeiende e-commerce markt. Vaak betreft het kleinere bedrijven (rond de 50 personen) die vanuit een specifieke branche PIM producten ontwikkeld hebben en deze als generiek product in de markt zetten.

De functionaliteit is vaak iets beperkter dan de grote PIM systemen en dan met name in de mogelijkheid om geautomatiseerd product informatie in het systeem te laden. Hiervoor moet veelal additionele software ingezet worden. Voorbeelden van deze PIM systemen zijn DAM group, Perfion, ContentServe, inRiver en nog vele anderen.

3. Open Source

Als derde groep moet ik hier de zogenaamde OpenSource ecommerce producten noemen. Ook deze producten zijn op technisch moderne leest geschoeid. De OpenSource PIM systemen die momenteel in de markt aanwezig zijn bieden zeer beperkte functionaliteit. Het karakter van OpenSource is dat de Community meehelpt om een product verder te ontwikkelen. Indien er geen goed geleide organisatie achter zit is het bedrijfsmatige risico wel erg groot. Een PIM systeem is binnen een bedrijf vaak een bedrijfskritische applicatie. Voorbeelden van OpenSource PIM systemen zijn Akaneo en PimCore. Weet ik nú welk PIM systeem ik nodig heb?

De afweging

Op basis van bovenstaande is zeker een afweging te maken welk bedrijfsmatig risico afgedekt kan worden, maar zeker nog niet welk PIM systeem geschikt is voor mijn organisatie. Om dit te kunnen bepalen zullen meerdere factoren in overweging genomen moeten worden. Zo moet gekeken worden naar welke functionaliteit een PIM systeem zou moeten kunnen ondersteunen.

  • Wordt er veel gebruik gemaakt van geprinte catalogi?
  • Wat zijn de toekomstige plannen met e-commerce?
  • Ondersteun je meerdere websites vanuit één product database?
  • Voer je de e-commerce site uit in meerdere talen?
  • Hoeveel leveranciers sluit je aan op het PIM systeem?
  • Moeten de leveranciers zelf data kunnen muteren/aanvullen in het PIM systeem?
  • Etc.

Wat moet ik doen?

Om een goede keuze te kunnen maken zijn er nogal wat factoren om rekening mee te houden. Dat is lastig. De te maken keuze is bovendien een strategische keuze binnen jouw organisatie. Het inrichten van een PIM kost namelijk minstens zoveel als de licentiekosten. Processen in uw organisatie stem je af op het werken met de PIM en nog belangrijker je klanten zullen uiteindelijk het voordeel moeten ervaren door het beschikbaar krijgen van de juiste artikelinformatie. Als je zelf niet de juiste expertise in huis heeft, loont het om een specialist in te schakelen die je met het selectie- en implementatietraject helpt.