replatformingtraject

Replatforming is een serieus en complex traject. Elk traject vereist een investering in tijd en middelen. Bovendien moet je je ook inzetten voor organisatorische en operationele veranderingen. Alle stakeholders moeten begrijpen dat het nieuwe platform invloed heeft op het bedrijf. Het is zelfs zo erg dat succes of het falen van een replatformingtraject invloed heeft op een medewerkers carrière. Het is daarom noodzakelijk om een replatformingtraject op de juiste manier uit te voeren.

In deze blog staat de volgende vier onderdelen van een replatformingtraject centraal:

  1. Planning en strategie  
  2. Intern
  3. User Experience Design
  4. SEO & Content

1. Planning en strategie

Replatforming begint met een goed samenhangend plan. Als eerste begin je met het identificeren van je digitale visie. Heb je nog geen digitale visie? Hou dan een workshop met je team en partners. Deze digitale visie zet je op, nog voordat je een partner, een platform en een budget kiest.  Nadat je een visie hebt ontwikkeld, ga je SMART doelen stellen. Dit betekent dat een doel specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden moet zijn. Om een ​​budget te bepalen, moet je de kosten voor het realiseren beoordelen. Denk onder andere aan servicekosten, partnerkosten, platformkosten en salarissen. Vervolgens maak je een ‘total cost of ownership’ (TCO) en schat je het ‘return on investment’ (ROI) in. Allemaal over een periode van 3 tot 5 jaar. Daarna ga je aan de slag met het creëren van een project scope. Je kunt namelijk nooit alles tegelijk doen! Tot slot maak je een marketing en technisch plan waarin beschreven staat wat vooraf allemaal gedaan moet worden.

2. Intern

De teams binnen het bedrijf spelen een belangrijk rol bij replatforming. Zorg dat je de juiste medewerkers aanhaakt en maak duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft. Bekijk ook of iedereen over de juiste kennis beschikt of dat iedereen die je nodig hebt aanwezig is. Je moet dus echt je organisatiestructuur reviewen. Verder moet je ook de processen stroomlijnen en knelpunten oplossen. Maak ook een uitgebreid intern en extern communicatieplan.

3. User Experience Design

Organisaties moeten hun consumenten begrijpen en aan hun behoeften voldoen. Daarom is UX een belangrijk onderdeel van replatforming. Er moet een duidelijk beeld zijn van de doelgroep en er moeten persona’s aanwezig worden gemaakt. Het ontwikkelen van Customer Journey is ook van belang. Vergeet ook sitemaps, A/B testen, wireframes en User Tests niet. Tot slot moeten ook de obstakels op het gebied van gebruiksvriendelijk worden geïdentificeerd en opgelost.

4. SEO & Content

SEO en Content heeft ook veel invloed op replatforming. Als de replatforming niet op de juiste manier wordt uitgevoerd, kan de zichtbaarheid worden beïnvloed. Het kan zelfs gebeuren dat bij een fout je posities in Google verdwijnen. Review en optimaliseer je metatitels, metabeschrijvingen en alt tags. Zorg ook dat alle zoekwoorden goed staan! Denk ook aan de 404 errors, de 301 redirects en de canonical tags. Review alle content en zorg dat alle interne links worden geüpdatet. Hou tot slot ook rekening met je websitesnelheid.

Wil je meer lezen over het replatforming? Download de e-commerce replatforming checklist van Wunderman Thompson Commerce.