Social media in e-commerce

Social media begint steeds meer een plek te krijgen binnen de communicatiestrategie van e-commerce ondernemingen. Er zijn genoeg voorbeelden van ‘goed’ en ‘slecht’ toegepaste social media. Voor velen is social media echter nog een onbekend terrein. Dit artikel gaat in op wat social media is en hoe u dit fenomeen kunt toepassen.

Wat is social media?
Technologische ontwikkelingen op het internet hebben de controle van het online publiceren van content van de gevestigde media steeds meer uit handen gegeven, naar de consument. Dit wordt ook wel social media genoemd. Volgens wikipedia is social media: een engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer social media worden onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn en niche-diensten als Twitter geschaard.

Met de enorme groei in sociale media verkeer zou elke organisatie een deel van het advertentie budget en inzet moeten investeren in sociale media. Een geïntegreerd sociale media strategie kan uw e-commerce site helpen met het:

– Verwerven van inzichten in de markt, waarin u zich beweegt
– Versterken van de band met uw klant
– Weten wat er over u gezegd wordt
– Opbouwen van merk aanwezigheid en autoriteit
– Beïnvloeden en promoten van producten en diensten
– Link building voor verkeer en SEO
– Verkeer generen voor advertentie inkomsten modellen

Geen pasklaar concept
Er is veel opwinding bij bedrijven over sociale media, maar er is nog geen pasklaar concept hoe dit toe te passen. In dit stuk worden een aantal aanknopingspunten aangereikt, hoe men een sociale media strategie kan ontwikkelen, die leidt tot een succesvolle implementatie.

Luister naar uw doelgroep
De eerste stap binnen sociale media is het bewustzijn dat sociale media draait om de conversatie tussen uw organisatie en uw doelgroep. Voor veel bedrijven zal een een nieuwe wereld opengaan wat betreft conversaties over hun merk en/of producten op het internet. Deze conversaties zijn er altijd, omgeacht of u er nu bij betrokken bent of niet. Door te luisteren naar deze conversaties kunt u veel over uw bedrijf en doelgroep te weten komen, zoals wat hen bezig houdt, door wie of wat worden ze beïnvloed en wat de geschreven en ongeschreven regels zijn binnen deze groep? De verworven inzichten kunt u meenemen in de volgende stap van uw bedrijf. U kunt ook participeren in de conversatie; aandacht schenken aan de interesses en behoeftes van uw klant, en hen voorzien van meer informatie en interacties die uw merk ondersteunen.

Versterk de conversatie tussen u en de doelgroep
Laat u niet verleiden lukraak ‘creatieve dingen’ te bedenken. Ook bij social media gelden de aloude regels van marketing. Neem de volgende punten in overweging om de conversatie tussen uw doelgroep en je organisatie te versterken:

– Doelgroep. Uw doelgroep is de spil van uw sociale media strategie. Het is dan ook belangrijk dat u een duidelijk beeld heeft wie en waar ze zijn. Luister en begrijp uw doelgroep: Hoe communiceren/interacteren ze met elkaar? Bij welke netwerken zijn ze betrokken en waarom? Sociale media biedt vollop mogelijkheden om uw klant te leren kennen.

– Doelen. Het is belangrijk om te weten wat de doelen zijn van zowel uw eigen bedrijf als van uw doelgroep. Marketing op het internet is geven om later te nemen. Te weten wat uw doelgroep wil, is de sleutel om uw eigen bedrijfsdoelen te bepalen. U doet het uiteraard uiteindelijk voor hen.

– Strategisch plan. Welke benadering gaat u toepassen om aan de behoeftes van uw vastgestelde doelgroep te voldoen om zo uiteindelijk aan uw eigen behoeftes te kunnen voldoen. Gaat u zich richten op het betrekken van beïnvloeders binnen een gemeenschap, gaat u vraag creëren door het aanbieden van merkonafhankelijke bronnen of wordt het onderdeel van uw SEO strategie?

– Tactieken. Welke sociale media tactieken en bijbehorende technologieën gaat u aanwenden om uw plan te implementeren? Gaat u content verspreiden door te bloggen, via sociale netwerken, video, fora? Er zijn veel mogelijkheden om in overweging te nemen.
– Tools. Welke specifieke tools gaat u aanwenden om efficiënt uw sociale content te bewaken, communiceren, creëren en promoten? WordPress, Facebook, MySpace, Twitter? Ook hier zijn wederom veel opties om in overweging te nemen.

– Meten. Elegant uitstappen kan niet meer. Het bewaken en bijsturen van inhoud en strategie is dan ook essentieel. Bedenk hoe u de resultaten van de doelen, die u tevoren opgesteld heeft, gaat meten. Welke tools gaat u daarvoor aanwenden en wanneer gaat u de metingen uitvoeren. Wie gaat de resultaten binnen de organisatie communiceren en is er een succes matrix, die u kunt delen met de gemeenschappen waarbinnen u betrokken bent?

Met social media investeert u in sociale gemeenschappen waar u zowel waardevolle informatie en oplossingen kunt krijgen, evenals erkenning. Het woord ‘sociaal’ geeft al aan dat de conversatie tussen u en uw klant geen monoloog dient te zijn, maar een dialoog. Stop te denken in ‘campagnes’, maar denk in conversaties’. Door vanuit uw klant en de relatie daarmee te denken, komt u tot een gedegen strategie die bij uw doelgroep past. Investeringen in uw sociale media houden echter niet op bij het implementeren van uw strategisch plan. U gaat een langdurige relatie aan met de klant. Bedenk ook dat ergeen elegante manier bestaat om deze relatie te verbreken, daarom zult u moeten blijven investeren.