typografie

Typografie is tegelijk ontstaan met het schrift, maar is pas echt een rol gaan spelen op het moment dat de drukpers is uitgevonden. Typografie bestaat uit alle aspecten die komen kijken bij het opmaken van een tekst. In deze blog behandelen we wat voor rol typografie speelt.

Leesbaarheid van de teksten

Het lettertype is ontzettend belangrijk: sommige lettertypes zijn echt slecht leesbaar en hebben. Witruimtes, regelafstand geven je tekst ruimte, waardoor de lezer niet het gevoel heeft dat ze alles in één adem hoeven uit te lezen. Spatiëring zorgt ervoor dat elk woord prettig te lezen is en dat het niet teveel moeite kost om het te lezen. Sommige kleuren zijn niet fijn om te lezen en kosten meer moeite dan de ander. De letters moeten ook niet bijna dezelfde kleur hebben als de achtergrond. Dit zorgt ervoor dat door de letters weg vallen in de achtergrond. Ook lettergrootte draagt bij aan de leesbaarheid. Te grote of te kleine letters zijn moeilijk leesbaar.

Structuur van de tekst

Een tekst heeft ook structuur nodig en typografie draagt daar aan bij. Lettergrootte zorgt ervoor dat de lezer het verschil weet tussen de titels, tussenkoppen en normale tekst. De titels en tussenkoppen vallen dan meer op de gewone tekst. Hierdoor weet de lezer ook direct wat het belangrijkst is. Witruimtes laten zien welke onderwerpen bij elkaar horen en wanneer het mogelijk over iets anders gaat. Uiteindelijk verhoogt de structuur natuurlijk ook weer de leesbaarheid.

Typografie speelt dus een rol bij de leesbaarheid van de tekst, maar ook aan de structuur. Hoe makkelijker onze hersenen de tekst kunnen verwerken, hoe prettiger wij het vinden om te lezen. Op websites kan het zelf bijdragen aan conversies.