tag management

Naarmate organisaties volwassener worden in ecommerce, zien we een steeds grotere behoefte aan het verzamelen van gebruikersdata, het verkrijgen van inzichten in het gedrag van bezoekers op de webshop en een toename van de inzet van marketing en social media middelen in de interactie met de klant.

Hetaantal tags (stukjes javascript code die bedoeld zijn om oa. gebruikersgedrag te registreren) op een webshop groeit ook steeds meer. Zelfs bij de kleinere retail webshops groeit het aantal tags sterk. Met het groeiend aantal tags rijst al gauw de vraag of de inzet van een Tag Management Systeem (TMS) misschien niet op zijn plek is.

Wat is Tag Management?

Tag Management is een concept en inmiddels al een hele bedrijfstak, die in de afgelopen jaren gigantisch groeit. In plaats van alle individuele tags wordt er bij Tag Management nog slechts gebruik gemaakt van één ‘container’ tag dus één klein stukje script die alle bovengenoemde tags vervangt en managed. De individuele tags, of dit nu standaard tracking tags, conversie tags, retargeting tags, social media tags of overige marketing tags zijn, worden na implementatie vanuit de gebruikersinterface van het TMS gemanaged.

Voordelen van een Tag Management Systeem?

Het implementeren van een TMS biedt een groot aantal voordelen, waarvan de belangrijkste hieronder even op een rijtje zijn gezet:

1. TMS bespaart de inzet van dure IT resources
De dure IT krachten zijn na implementatie van het TMS niet of in elk geval beduidend minder nodig en kunnen zich bovendien meer focussen op andere/belangrijkere developments.

2. Betere performance en schonere code
Je vermindert het aantal scripts en daarmee de hoeveelheid code. De pagina’s zijn ‘schoner’ qua code en laden bovendien sneller. De verbeterde performance zal een positieve invloed hebben op de conversie van de webshop.

3. Marketing heeft meer zelfstandigheid en flexibiliteit
Het TMS verlaagt de afhankelijkheid van anderen waardoor je sneller en flexibeler inspeelt op nieuwe inzichten en ideeën van de verantwoordelijke marketing mensen. Ook vergroot je de flexibiliteit om van aanbieder van verschillende marketing tools te wisselen.

4. Privacy wetgeving makkelijker implementeerbaar
Met alle nieuwe en veranderende regelgevingen met betrekking tot de privacy van de gebruiker in binnen- en buitenland geeft het TMS meer flexibiliteit in het doorvoeren van deze regelgeving.

5. Verlaag Time to market drastisch
Elke wijziging in de code, hoe klein ook, zal doorgaans onderdeel worden van een overkoepelende release planning. Dit levert over het algemeen ettelijke weken en soms nog wel meer vertraging op voordat de wijziging daadwerkelijk beschikbaar is. Met het TMS is er in zeer veel gevallen geen code wijziging nodig en kan een nieuwe tag, een te verwijderen tag of een gewijzigde tag direct worden doorgevoerd via het TMS.

Tot Slot

Een TMS kan voor iedereen die zijn online performance wil verbeteren een mogelijke oplossing zijn. Besef dat je er nog niet bent zodra je een TMS kiest en implementeert! Het is slechts het begin en ook slechts maar een technologie. Het lange termijn succes hangt mede af van een goede planning voor het overzetten van de tags naar het nieuwe TMS, van een goed Tag Management proces als ook van een goede quality assurance om de kwaliteit en effectiviteit van het TMS te waarborgen.